Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałowej
ul. Jana Pawła II nr 24
60-965 Poznań
tel. +48 61 665 3576
fax +48 61 665 3576
e-mail office_mse@put.poznan.pl
http://iim.put.poznan.pl