Aktualności Instytutowe


18.05.24 14:36
Akademia Natryskiwania Cieplnego II 2019
Akademia Natryskiwania Cieplnego II / Thermal Spraying Academy II Poznan

Akademia Natryskiwania Cieplnego II 2019

dr inż.
Artur Wypych
asystent17.11.28 14:31
gra „Inżynieria materiałowa dla każdego”

Zasadniczym celem badań prowadzonych w ramach inżynierii materiałowej jest uzyskanie materiałów o nowych i ulepszonych właściwościach, określenie ich zastosowań praktycznych, opracowanie technologii ich wytwarzania i zastosowanie. Cechy użytkowe wszystkich przedmiotów i urządzeń, którymi się posługujemy zależą od właściwości materiałów, z których zostały wykonane. Właściwości materiałów zależą od ich budowy (struktury), która jest kształtowana w procesie wytwarzania. Do podstawowych metod badawczych inżynierii materiałowej można zaliczyć metody mikroskopowe, które umożliwiają zbadanie mikrostruktury materiałów lub przedmiotów. Przykładowe zdjęcia mikrostruktur (zestawione poniżej), obserwowane za pomocą mikroskopu optycznego lub skaningowego mikroskopu elektronowego SEM (przy powiększeniach od 100 do 75 000 razy), zostały wykorzystane do opracowania gry „Inżynieria materiałowa dla każdego”.

Kamil Kowalski
Asystent