Specjalności

Nanomateriały

Szybki rozwój techniki we wszystkich dziedzinach gospodarki stawia przed materiałoznawstwem coraz większe wymagania. Studenci specjalności nanomateriały będą poznawać zagadnienia związane z szeroko pojętą technologią w wymiarze nano (około 10-9 m). Materiały zbudowane z elementów o wymiarach nanometrów charakteryzują się dużo lepszymi właściwościami w porównaniu do ich klasycznych odpowiedników. Studenci tego profilu i specjalności uczą się wytwarzać, badać i stosować nanomateriały.

Materiały Metalowe i Tworzywa sztuczne

Głównym przedmiotem zainteresowań studentów tej specjalności jest wytwarzanie, kształtowanie właściwości i użytkowanie materiałów metalowych oraz tworzyw sztucznych przeznaczonych do przemysłu samochodowego, spożywczego, chemicznego, narzędziowego i innych. Studenci poznają techniki wytwarzania i przetwarzania materiałów metalowych i polimerowych, tak żeby uzyskać wyroby o optymalnych właściwościach użytkowych. Poznają materiały niezbędne do wytwarzania urządzeń i wyrobów nas otaczających.