Pracownicy

Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych

prof. dr hab.
Mieczysław Jurczyk
Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej
Telefon:
61 665 3508
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań
 • CMBiN pokój 335
dr hab. inż.
Jarosław Jakubowicz
profesor nadzwyczajny
Telefon:
61 665 3781
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań
 • CMBiN, pokój 330
dr hab. inż.
Marek Nowak
adiuknkt , z-ca kierownika Instytutu Inżynierii Materiałowej
Telefon:
61 665-3676
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań
 • CMBiN pokój 327
dr hab.
Izabela Szafraniak-Wiza
adiunkt
Telefon:
61 665-3779
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań
 • CMBiN pokój 325
dr inż.
Katarzyna Niespodziana
asystent
Telefon:
61 665-3628
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań
 • CMBiN pokój 329
dr inż.
Grzegorz Adamek
adiunkt
Telefon:
61 665-3665
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań
 • CMBiN pokój 324
dr hab. inż.
Andrzej Miklaszewski
adiunkt, kierownik projektu
Telefon:
61 665-3665
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań
 • CMBiN pokój 324
dr inż.
Maciej Tuliński
adiunkt
Telefon:
61 665-3628
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań
 • CMBiN pokój 329
dr inż.
Artur Wypych
asystent
Telefon:
61 665-3598
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 61-138 Poznań
 • CMBiN pokój 324
dr
Mateusz Balcerzak
asystent
Telefon:
61 665-3779
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań
 • CMBiN pokój 325
mgr inż.
Ewa Lencznerowicz
pracownik techniczny
Telefon:
61 665-3577
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,
 • CMBiN pokój 338
Józef Ulatowski
pracownik techniczny
Telefon:
61 665 3565
Adres:
 • Wilda B3
mgr inż.
Mateusz Marczewski
Doktorant
Telefon:
-
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, CMBiN pokój 334
mgr inż.
Patrycja Sochacka
Doktorant
Telefon:
+48 61 665 3576
Adres:
 • Instytut Inżynierii Materiałowej
 • ul. Jana Pawła II nr 24
 • 60-965 Poznań
patrycja.sochacka@doctorate.put.poznan.pl
mgr inż.
Mateusz Sopata
Doktorant
Telefon:
-
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań CMBiN, pokój 334

Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni

dr hab. inż.
Michał Kulka
profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni
Telefon:
61 665-3575
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,
 • CMBiN pokój 337
dr inż.
Wojciech Gęstwa
starszy wykładowca
Telefon:
61 665-3573
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 61-139 Poznań,
 • CMBiN, pokój 340
dr inż.
Tomasz Kachlicki
starszy wykładowca
Telefon:
61 665-3775
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,
 • CMBiN, pok. 339
dr inż.
Mikołaj Popławski
starszy wykładowca
Telefon:
61665-3658; -3666; -3777
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,
 • CMBiN, pokój 339
dr inż.
Adam Piasecki
asystent
Telefon:
61 665 -3777, -3666
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,
 • CMBiN, pok.339
dr inż.
Aneta Bartkowska
adiunkt
Telefon:
+48 61 665-3572
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań
 • CMBiN pokój 338
dr inż.
Natalia Makuch-Dziarska
adiunkt
Telefon:
61 665-3572
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,
 • CMBiN pokój 338
dr inż.
Piotr Dziarski
asystent
Telefon:
61 665-3573
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,
 • CMBiN pokój 340
mgr inż.
Jan Jakubowski
pracownik techniczny
Telefon:
61 665-3578
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,
 • CMBiN pokój 328/023
mgr inż.
Mateusz Kotkowiak
doktorant
Telefon:
-
Adres:
 • 60-965 Poznań, ul. Jana Pawła II 24,
 • CMBiN pokój 334
mgr inż.
Daria Mikołajczak
doktorant
Telefon:
-
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,
 • CMBiN, pokój 334
mgr inż.
Dominika Panfil
doktorant
Telefon:
-
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,
 • CMBiN pokój 334
mgr inż.
Magdalena Frąckowiak
Doktorant
Telefon:
-
Adres:
 • budynek CMBiN pokój 334, ul. Jana Pawła II 24, 60 - 965 Poznań

Instytut

Mirela Wysocka
pracownik administracyjny
Telefon:
61 665-3576
Adres:
 • ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,
 • CMBiN, pokój 336