Konsultacje

Konsultacje
prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, CMBiN pokój 335
mgr inż. Jan Jakubowski ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,, CMBiN pokój 328/023
mgr inż. Daria Mikołajczak

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,, CMBiN, pokój 334
mgr inż. Dominika Panfil

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,, CMBiN pokój 334
mgr inż. Mateusz Kotkowiak

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

60-965 Poznań, ul. Jana Pawła II 24, , CMBiN pokój 334
mgr inż. Mateusz Sopata

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań CMBiN, pokój 334
mgr inż. Mateusz Marczewski

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, CMBiN pokój 334
mgr inż. Magdalena Frąckowiak

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

budynek CMBiN pokój 334, ul. Jana Pawła II 24, 60 - 965 Poznań
mgr inż. Patrycja Sochacka

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

Instytut Inżynierii Materiałowej, ul. Jana Pawła II nr 24, 60-965 Poznań
mgr inż. Ewa Lencznerowicz ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,, CMBiN pokój 338
dr inż. Aneta Bartkowska

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, CMBiN pokój 338
dr inż. Natalia Makuch-Dziarska

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,, CMBiN pokój 338
dr inż. Mikołaj Popławski

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, , CMBiN, pokój 339
dr inż. Wojciech Gęstwa

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 61-139 Poznań,, CMBiN, pokój 340
dr inż. Piotr Dziarski

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,, CMBiN pokój 340
dr inż. Andrzej Miklaszewski

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, CMBiN pokój 324
dr inż. Grzegorz Adamek

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, CMBiN pokój 324
dr inż. Maciej Tuliński

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, CMBiN pokój 329
dr inż. Katarzyna Niespodziana

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, CMBiN pokój 329
dr inż. Artur Wypych

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 61-138 Poznań, CMBiN pokój 324
dr inż. Adam Piasecki

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,, CMBiN, pok.339
dr inż. Tomasz Kachlicki

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, , CMBiN, pok. 339
dr hab. inż. Marek Nowak

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, CMBiN pokój 327
dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, CMBiN, pokój 330
dr hab. inż. Michał Kulka

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,, CMBiN pokój 337
dr hab. Izabela Szafraniak-Wiza

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, CMBiN pokój 325
dr Mateusz Balcerzak

Aktualne terminy konsultacji podane na stronie WBMiZ

ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań, CMBiN pokój 325
Mirela Wysocka ul. Jana Pawła II 24, 60-965 Poznań,, CMBiN, pokój 336
Józef Ulatowski Wilda B3