Kolo Naukowe 1

KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

W ramach Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej studenci chcący rozwijać swoje zainteresowania związane z ogólnie pojętym materiałoznawstwem mają możliwość udziału w badaniach naukowych oraz zaprezentowania swojej wiedzy. W ramach działań koła mogą liczyć na wsparcie, pomoc i opiekę pracowników naukowych, doktorantów i pracowników technicznych. Tematyka prac podejmowana w ramach koła dotyczy zagadnień zużycia eksploatacyjnego urządzeń i części maszyn, analizy struktury oraz doboru materiałów. Ponadto studenci mają możliwość badania właściwości mechanicznych i fizykochemicznych w skali makro, mikro i nano.

Praca w kole przybiera formy pracy indywidualnej lub zespołowej, a uzyskiwane wyniki oraz wynikające w trakcie ich realizacji problemy są dyskutowane na spotkaniach koła. Celem istnienia koła jest nie tylko rozwijanie wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, ale również rozwijanie umiejętności prezentacji i opracowywania wyników badań. Najlepsze z prac prezentowane są publicznie w ramach m. in. Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Aktualności

W skłąd zarządu Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej wchodzą od dnia 21.01.2016:

L.p.

Imię nazwisko

funkcja

1.

Mateusz Firynowicz

Przewodniczący

2.

Mikołaj Kozłowski

Z-ca Przewodniczącego

3.

Jeremi Zimny

Sekretarz

4.

dr inż. Mikołaj Popławski

Opiekun naukowy I

5.

dr inż. Adam Piasecki

Opiekun naukowy II

 

Tematyka prowadzonych badań

W ramach dotychczasowej działalności Koła realizowane były tematy, których efekty można było obserwować w kolejnych edycjach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Osiągnięcia naukowo-badawcze członków Koła zestawiono w kolejności chronologicznej:

Data

Imię nazwisko

Temat

16.04.2015

Ania Włódarkiewicz,
Rafał Fordoński,
Magdalena Frąckowiak

Materiały dla przemysłu kosmicznego,
czyli z czego zbudować satelitę

Anna Maria Kaczmarek,
Sandra Korzeniak,
Piotr Mendera,
Bartosz Jałkiewicz,
Bartosz Przybyła

Nowoczesne materiały w badaniach kosmosu

Joanna Karwowska,
Magdalena Płachta

Modelu układu słonecznego

Justyna Leciejewska,
Martyna Dembowiak,
Dorota Zomer

Teleskop Hubble'a, czyli jak doświadczyć
wyjątkowej podróży po Galaktyce

Mikołaj Popławski,
Adam Piasecki,
Tomasz Kachlicki,
Karol Jóźwiak

Meteoryt Morasko, co ma w środku?

10.04.2014

Patrycja Dudzińska,
Urszula Jastrzębska,
Mateusz Kotkowiak,
Karolina Maciejewska,
Paula Piórkowska

To czego nie widać gołym okiem - roboty w życiu codziennym

Przemysław Korczyk
Błażej Gawroński
Kacper Karaszewski

Wpływ kolejnych cykli przetwarzania na własności wybranych polimerów

Oliwia Kalwasińska,
Ewa Mazurkiewicz,
Anna Włódarkiewicz

Drukarki 3D

Anna Kwiatkowska,
Paulina Kosmala,
Mikołaj Popławski,
Adam Piasecki

Widzenie stereoskopowe

Maciej Ratajewski,
Krzysztof Tomaszewicz,
Kamil Stolicki

Polimerowy szkielet robotów-mrzonka, czy realna szansa na zastąpienie części metalowych ?

Anna Mroczyk,
Klaudia Bąk,
Anna Kozubińska

Repliki ASG jako imitacje broni palnych

11.04.2013

 

Urszula Jastrzębska,
Patrycja Dudzińska,
Mikołaj Popławski

Mikrostruktura silnika.

 

Karolina Maciejewska,
Paula Piórkowska,
Mateusz Kotkowiak,
Adam Piasecki

 

Mikrostruktura poszczególnych części samochodu
i jej powiązanie z pełnionymi funkcjami.

 

Lidia Kowalska, Barbara Wojciechowska, Adrian Zięba, Kamil Stolicki, Wojciech Zachciał

Stale w akcesoriach wysokociśnieniowych.

29.03.2012

 

Katarzyna Aleksandrowicz

Włókna węglowe i szklane.

Adam Piasecki,
Mikołaj Popławski
Tomasz Kachlicki

Zastosowanie mikroskopii skaningowej
w badaniach ciał stałych

Natalia Makuch

Dwustopniowy proces borowania gazowego
w atmosferze N2 – H2 – BCl3

Aneta Bartkowska

Czy znasz metody badań materiałów?

Inne realizowane tematy i działania zestawiono poniżej:

- Udział Członka KIIM w projekcie Formuła Student
mgr inż. Katarzyna Aleksandrowicz pełni funkcję koordynatora grupy poszycia w zespole PUT Motorsport na potrzeby międzynarodowego projektu Formuła Student, zajmuje się doborem materiałów, technologii do wykonania elementów kompozytowych (m.in. kolektor dolotowy, poszycie, podłoga, firewall bolidu wyścigowego),

- Udział Członków KIIM w tworzeniu filmu prezentującego miedzy innymi: pracownie i laboratoria badawcze Instytutu Inżynierii Materiałowej WBMiZ

- Udział Członków KIIM w akcji reklamowania WBMiZ podczas imprezy Dziewczyny na Politechnikę podczas drzwi otwartych w kwietniu 2015.

Kontakt

Opiekunowie Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej

dr inż. Mikołaj Popławski (mikolaj.poplawski@put.poznan.pl)

dr inż. Adam Piasecki (adam.piasecki@put.poznan.pl)

 

Przewodnicząca: Mateusz Firynowicz (mateusz.firynowicz@student.put.poznan.pl)

Z-ca Przewodniczącego: Mikołaj Kozłowski (mikolaj.kozlowski@student.put.poznan.pl)

Sekretarz: Jeremi Zimny (jeremi.zimny@student.put.poznan.pl)